Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Bzince pod Javorinou.

Upovedomenie o začatom správnom konaní

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisovVás upovedomujeme o začatom správnom konaní, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochranyprírody a krajiny.Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomnena adresu: Obec Bzince pod Javorinou, Dr. Rudolfa Macúcha 348/1, 916… Čítať viac

Odstávka vody v obci Bzince pod Javorinou 369 / prípojka na poštu 7.9.2022

Dňa 7.9.2022 bude odstávka vody v obci Bzince pod Javorinou z dôvodu opravy poruchy v čase od 8:00 hod.- 14:00 hod. Náhradné zásobovanie bude zabezpečené pojazdnou cisternou. Prosíme Vás o vyhlásenie oznamu v miestnom rozhlase. Voda bude pustená okamžite po dokončení opravy, čas opravy je orientačný.   Pavol Krištofík majster servisných činností NMnV TVK, a.s. mob.0901 900 168

Odporučenia rady ZMOS pre obce a mestá

https://www.zmos.sk/odporucania-rady-zmos-k-priprave-protestnych-aktivit–oznam/mid/405616/.html#m_405616 Rada Združenia miest a obcí Slovenska na svojom rokovaní 28. a 29. júna 2022 vyhodnotila štrajkovú pohotovosť samospráv schválenú na mimoriadnom sneme a v dôsledku toho konštatovala:  a)  ekonomická situácia miest a obcí  sa naďalej zhoršuje, b) zo strany vlády neboli ponúknuté uspokojujúce, efektívne a konštruktívne návrhy, ktoré by reflektovali na oprávnené potreby a… Čítať viac

Úhrada za komunálny odpad a daň z nehnuteľnosti

O Z N A M Vážení spoluobčania, žiadame Vás, aby ste sivšetky poplatky spojené s komunálnymodpadom a s daňou z nehnuteľnosti uhradilinajneskôr do 20. mája tak, aby Vámtechnické služby mohli od 23.05.2022 vyviesťkomunálny odpad. Ďakujeme za porozumenie.Obecný úrad