Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Bzince pod Javorinou.

Informačný seminár „Obnova budov – Zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinných domov“ 28.11.2022

Vážení občania, odborníci so Slovenskej agentúry životného prostredia spolu so zástupcami Regionálneho centra Trenčín (Ministerstva investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie SR) si Vás dovoľujú pozvať na informačný seminár „Obnova budov – Zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinných domov“, ktorý sa uskutoční dňa 28.11.2022.  Miesto školenia: Regionálne centrum Trenčín (Masaryčky business center, Legionárska 5, 911 01 Trenčín), zasadacia miestnosť… Čítať viac

Oznámenie o zmenách cestovných poriadkov PAD

Trenčiansky samosprávny kraj ako príslušný dopravný správny orgán podľa ustanovení § 40 ods. 2 písm. c) a § 43 písm. c) zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov v spolupráci s dopravcom SAD Trenčín, a. s. pripravuje od 11. decembra 2022 zmeny cestovných poriadkov prímestskej autobusovej dopravy (ďalej len „PAD“). K týmto zmenám pristupujeme… Čítať viac

SIEA zateplenie obecného úradu

Informácia pre občanovObec Bzince pod Javorinou získala finančnú podporu z Európskeho fondu regionálnehorozvoja v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia so sprostredkovateľskýmorgánom SIEA vo výške 204 676,64 Eur a zrealizovala stavbu „Obecný úrad – zníženieenergetickej náročnosti stavby“ v obci Bzince pod Javorinou. Cieľom projektu je zníženiespotreby energie pri prevádzke verejných budov. V rámci zníženia spotreby… Čítať viac

Dotazník – prieskum názorov občanov

Vážení občania, obraciame sa na Vás s prosbou  o spoluprácu pri tvorbe Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (ďalej len PHSR) našej obce na roky 2023 – 2030, ktorý sa zameriava najmä na rozvoj občianskej vybavenosti, technickej infraštruktúry, starostlivosti o krajinu, cestovného ruchu a hospodárskeho rozvoja obce. K tomu je treba zodpovedať krátky dotazník, ktorého cieľom… Čítať viac

AKCIA – rozbor vody

Dobrý deň, v našom akreditovanom laboratóriu CERTIPO spol. s r.o., Trenčín prebieha akcia v dňoch 15.10. – 30.11. 2022 na zistenie prítomnosti  fekálii v studniach. Mikrobiologický rozbor vody (E.Coli, enterokoky, koliformné baktérie)- 55,00 Eur bez DPH. K tomu stanovenie dusičnanov a amónnych iónov ZDARMA. Prosím o pridanie letáku na Vašu webovú stránku obce, na FB,… Čítať viac

Ocenenie Zodpovedný obstarávateľ 2021

Získali sme ocenenie Najlepší verejný obstarávateľ za rok 2021Portál TRANSPAREX udelil našej obci ocenenie Zodpovedný obstarávateľ 2021 za vynikajúce výsledkyv oblasti verejného obstarávania v uplynulom roku. Ocitli sme sa tak na popredných priečkachspomedzi 5400 verejných obstarávateľov a získali hodnotenie A+.Za toto ocenenie môžeme poďakovať našim zamestnancom, ktorí sú zodpovední za proces verejnéhoobstarávania v našej obci.… Čítať viac