Fond malých projektov

SIEA zateplenie obecného úradu

Informácia pre občanovObec Bzince pod Javorinou získala finančnú podporu z Európskeho fondu regionálnehorozvoja v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia so sprostredkovateľskýmorgánom SIEA vo výške 204 676,64 Eur a zrealizovala stavbu „Obecný úrad – zníženieenergetickej náročnosti stavby“ v obci Bzince pod Javorinou. Cieľom projektu je zníženiespotreby energie pri prevádzke verejných budov. V rámci zníženia spotreby… Čítať viac

Všetky projekty

Zverejnené 14. februára 2022.
Bez úpravy .