Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Bzince pod Javorinou.

Nadpis

Zverejnené

Oznámenie č. 12/22

ID: 12/22 – Nicole Ferenčíková

10.6.2022

Dátum uloženia 7.2.2022

Odberná lehota 26.2.2022

Miesto uloženia Bzince pod Javorinou

Odosielateľ Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.

Adresát Nicole Ferenčíková

Prílohy

Oznámenie č. 30/22

ID: 30/22 – Marián Malíček

3.6.2022

Dátum uloženia 3.6.2022

Odberná lehota 22.6.2022

Miesto uloženia Bzince pod Javorinou

Odosielateľ MVZ Labor Dr .Limbach

Adresát Marián Malíček

Prílohy

Oznámenie č. 29/22

ID: 29/22 – Martina Ferenčíková

3.6.2022

Dátum uloženia 3.6.2022

Odberná lehota 22.6.2022

Miesto uloženia Bzince pod Javorinou

Odosielateľ Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.

Adresát Martina Ferenčíková

Prílohy

Oznámenie č. 28/22

ID: 28/22 – Nicole Ferenčíková

3.6.2022

Dátum uloženia 3.6.2022

Odberná lehota 22.6.2022

Miesto uloženia Bzince pod Javorinou

Odosielateľ Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.

Adresát Nicole Ferenčíková

Prílohy

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti 26/22

ID: 26/22 – Boris Kristin

30.5.2022

Dátum uloženia 30.5.2022

Odberná lehota 18.6.2022

Miesto uloženia Bzince pod Javorinou

Odosielateľ Daňový úrad Trenčín - pobočka Nové Mesto nad Váhom

Adresát Boris Kristin

Prílohy

Oznámenie č. 25/22

ID: 25/22 – Simon Suchý

25.5.2022

Dátum uloženia 19.5.2022

Odberná lehota 7.6.2022

Miesto uloženia Bzince pod Javorinou

Odosielateľ Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

Adresát Simon Suchý

Prílohy

Oznámenie o uložení písomnosti

ID: 19052022 – Simon Suchý

19.5.2022

Dátum uloženia 19.5.2022

Odberná lehota 10.6.2022

Miesto uloženia Bzince pod Javorinou

Odosielateľ Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

Adresát Simon Suchý

Prílohy

Oznámenie č. 23/22

ID: 23/22 – Katarína Bušová

7.5.2022

Dátum uloženia 7.5.2022

Odberná lehota 26.5.2022

Miesto uloženia Bzince pod Javorinou

Odosielateľ Súdny exekútor, Prievidza

Adresát Katarína Bušová

Prílohy

Oznámenie č. 22/22

ID: 22/22 – Nicole Ferenčíková

4.5.2022

Dátum uloženia 4.5.2022

Odberná lehota 23.5.2022

Miesto uloženia Bzince pod Javorinou

Odosielateľ CREDITCALL, Žilina

Adresát Nicole Ferenčíková

Prílohy

Oznámenie č. 21/22

ID: 21/22 – Simon Suchý

4.5.2022

Dátum uloženia 4.5.2022

Odberná lehota 23.5.2022

Miesto uloženia Bzince pod Javorinou

Odosielateľ Regionálny úrad verejného Zdravotníctva so sídlom v Trenčíne

Adresát Simon Suchý

Prílohy

Oznámenie č. 20/22

ID: 20/22 – Jozef Sahaj

4.5.2022

Dátum uloženia 4.5.2022

Odberná lehota 23.5.2022

Miesto uloženia Bzince pod Javorinou

Odosielateľ GAVILA s.r.o.

Adresát Jozef Sahaj

Prílohy

Oznámenie č. 27/22

ID: 27/22 – Nicole Ferenčíková

3.5.2022

Dátum uloženia 3.5.2022

Odberná lehota 22.5.2022

Miesto uloženia Bzince pod Javorinou

Odosielateľ Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.

Adresát Nicole Ferenčíková

Prílohy