Komisie obecného zastupiteľstva

Finančná komisia a správy obecného majetku Ing. Stanislav Maďar
Komisia kultúry, školstva a športu Jana Michalovičová
Komisia stavebná a územného plánovania Ing. Miloš Jakubec
Komisia verejného poriadku a životného prostredia Marek Vidan
Sociálna komisia Ing. Pavel Bahník

Zverejnené 14. februára 2022.
Bez úpravy .