Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Bzince pod Javorinou.

Príhovor ku Dňu matiek

Milé mamičky, staré mamy,         Deň matiek, ktorý spolu dnes oslávime,  je príležitosťou poďakovať sa za všetku tú vrelú lásku, za nehu a starostlivosť, ktorou každá matka zahrňuje svoje deti, za opateru a nekonečnú trpezlivosť a obetavosť. V mene Vašich detí Vám chcem poďakovať za každú rozprávku, ktorou ste obohatili a obzvláštnili detskú dušu. Za… Čítať viac

GEODETICKÝ A KARTOGRAFICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA

O Z N A M GEODETICKÝ A KARTOGRAFICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA  „Dovoľujeme si Vás informovať, že v mesiacoch máj až august 2022 bude v katastrálnom území obce Bzince pod Javorinou vykonávať Geodetický a kartografický ústav Bratislava geodetické činnosti na geodetických bodoch štátnej hranice, ktoré sa nachádzajú aj na súkromných pozemkoch. Prosíme Vás preto o súčinnosť pri výkone geodetických prác.… Čítať viac

Výplata dávok občanom Ukrajiny

Dobrý deň, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom sa na Vás obracia so žiadosťou o spoluprácu vo veci zabezpečenia informovanosti občanov Ukrajiny- poberateľov dávok v hmotnej núdzi o končiacom termíne výplaty dávok v HN  prostredníctvom poštového okruhu. Dávku v hmotnej núdzi si môžu prevziať na  pošte v mieste ubytovania, resp. na ktorejkoľvek pošte v rámci Slovenska na základe… Čítať viac

Nájomné byty – Cetuna

O Z N A M Obecný úrad Bzince pod Javorinou oznamuje záujemcom o obecné nájomné byty(ONB), že od apríla 2022 je možné si podávať žiadosti na lokalitu Cetuna (bývalá MŠ). Jedná sa o 11 bytov, ktoré budú postavené v stavbe – objekt so súpisným číslom 1272, parcela registra „C“, parc. č. 3304/9, nachádzajúca sa v katastrálnom území Horné Bzince, zapísaná na… Čítať viac

Zateplenie obecného úradu

Informácia pre občanov Obec Bzince pod Javorinou získala finančnú podporu z európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia vo výške 204 676,64 Eur na zníženie energetickej náročnosti stavby obecného úradu. V rámci zníženia spotreby energie v budove sa bude realizovať izolácia stien, izolácia strechy, výmena okien a vstupných dverí, výmena vykurovania, výmena zdrojov svetla a vytvorenie fotovoltaických zdrojov.… Čítať viac

Dočasné pozastavenie prevádzky niektorých vybraných autobusových spojov z dôvodu pandemickej situácie spôsobenej šírením ochorenia COVID-19

nepriaznivá pandemická situácia súvisiaca s ochorením COVID-19 sa podpísala aj pod nadmerný nárast počtu práceneschopných vodičov. S platnosťou od stredy 16. februára 2022 až do odvolaniabude dočasne pozastavená prevádzka vybraných spojov v prímestskej autobusovej doprave dopravcu SAD Trenčín, a. s Týka sa to nasledovných spojov: Linka Spoj Z Do Čas odchodu 304425 1 Moravské Lieskové        Trenčín 5:45 304425 4 Trenčín… Čítať viac

Akcia pre mládež pre prírodu a pohodu

odporučte šikovného anglicky komunikujúceho  mladého človeka  Máme pre vás novú ponuku, zúčastniť sa Erasmu+ v rôznych krajinách v rámci projektu #Youth_Action_for_Nature_and_Well_being.                                                     Poď s nami spoznávať svet a vzdelávať sa cez… Čítať viac

Oznam vlastníkom pôdy

„Vážení vlastníci pôdy v katastry Bziniec pod Javorinou! PD Bzince pod Javorinou dostalo upozornenie od viacerých obyvateľov , že ich kontaktovala listom spoločnosť z Bratislavy, ktorá má záujem o odkúpenie poľnohospodárskej pôdy v ich vlastníctve. Chceli by sme Vás upozorniť, aby ste boli obozretní a dobre si zvážili komunikáciu s touto firmou, o ktorej činnosti nie… Čítať viac