Preskočiť na obsah

Dotazník – prieskum názorov občanov

Zverejnené 28.10.2022.

Kategória

Vážení občania,

obraciame sa na Vás s prosbou  o spoluprácu pri tvorbe Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (ďalej len PHSR) našej obce na roky 2023 – 2030, ktorý sa zameriava najmä na rozvoj občianskej vybavenosti, technickej infraštruktúry, starostlivosti o krajinu, cestovného ruchu a hospodárskeho rozvoja obce. K tomu je treba zodpovedať krátky dotazník, ktorého cieľom je zmapovať potreby a predstavy  občanov,  neziskových organizácii i podnikateľov v regióne a následne ich za prispenia finančných prostriedkov z EU, štátu i iných zdrojov uskutočniť.

Pokyny k vyplneniu dotazníka nájdete priamo v priloženom súbore.

Ďakujeme za ochotu podieľať sa na ďalšom rozvoji obce.