Fungovanie stavebného úradu v piatok 18.11.2022

Kategória

Spoločný úrad samosprávy (stavebný úrad) bude v piatok 18.11.2022 z organizačných dôvodov zatvorený. Nebude fungovať ani podateľňa.

S pozdravom

     Ing. Ján Koreň

Zverejnené 15. novembra 2022.
Bez úpravy .