Preskočiť na obsah

Obec Bzince pod Javorinou je výnimočná, okrem iného aj tým, že v nej aktívne pracuje 5 dobrovoľných hasičských zborov. Podľa dostupných informácií sme skutočne jediná obec na Slovensku

s takýmto počtom DHZ.  Každá miestna časť má aj svojich „hasičov“.  Veľmi dôležité je, že všetky zbory sú akcieschopné, funkčné. Napr. v roku 2009 na okresnej súťaži v Čachticiach súťažilo 8 našich družstiev, z toho 2 ženské. DHZ majú veľký význam hlavne v prevencii, pomoci pri živelných pohromách a veľká je aj ich pomoc pri obecných a spoločenských  akciách. V tejto sekcii chceme návštevníkov našej web stránky informovať o aktivitách všetkých piatich DHZ.

Viac informácií