Samospráva

Ako vybaviť na úrade

Obecný úrad

Rokovací poriadok OZ

Zverejnené 13. februára 2022.
Bez úpravy .