Preskočiť na obsah

Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Bzince pod Javorinou.

Nadpis

Suma s DPH

Evidované

Zverejnené

Dátum vystavenia 22.11.2023

Dátum splatnosti 6.12.2023

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 1,30 €

Objednávateľ Obec Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - Sídlo Dr. Rudolfa Macúcha 348/1, 916 11 Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - IČO 00311456

Dodávateľ Elektroinštala spol.s.r.o

Dodávateľ - Sídlo Odborárska 27, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

Dodávateľ - IČO 36324116

Prílohy

Popis

elektromateriál – DC páčka PRK0016

Dátum vystavenia 22.11.2023

Dátum splatnosti 6.12.2023

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 722,71 €

Objednávateľ Obec Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - Sídlo Dr. Rudolfa Macúcha 348/1, 916 11 Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - IČO 00311456

Dodávateľ DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.

Dodávateľ - Sídlo Kálov 356, 010 01 Žilina

Dodávateľ - IČO 36391000

Prílohy

Popis

stravné lístky, provízia

Dátum vystavenia 24.11.2023

Dátum splatnosti 10.12.2023

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 2 500,00 €

Objednávateľ Obec Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - Sídlo Dr. Rudolfa Macúcha 348/1, 916 11 Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - IČO 00311456

Dodávateľ ITERGY s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Pluhová 77, 831 03 Bratislava

Dodávateľ - IČO 36737283

Prílohy

Popis

vypracovanie a podanie žiadosti o dotáciu – Oblasť: Ochrana a využívanie vôd

Dátum vystavenia 22.11.2023

Dátum splatnosti 22.11.2023

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 228,00 €

Objednávateľ Obec Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - Sídlo Dr. Rudolfa Macúcha 348/1, 916 11 Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - IČO 00311456

Dodávateľ PORADCA podnikateľa , spol.s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina

Dodávateľ - IČO 31592503

Prílohy

Popis

ročný prístup – Verejná správa SR – vyúčtovanie 29.12.2023 – 28.12.2024

Dátum vystavenia 21.11.2023

Dátum splatnosti 29.11.2023

Dátum platby 22.11.2023

Dátum evidencie

Suma s DPH 524,35 €

Objednávateľ Obec Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - Sídlo Dr. Rudolfa Macúcha 348/1, 916 11 Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - IČO 00311456

Dodávateľ Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu

Dodávateľ - Sídlo Lamačská cesta 6257/3A, 841 07 Bratislava-Karlova Ves

Dodávateľ - IČO 54228573

Prílohy

Popis

havarijné poistenie – OPEL NM 593 DE 29.11.2023 – 28.11.2024

Dátum vystavenia 31.10.2023

Dátum splatnosti 14.11.2023

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 262,00 €

Objednávateľ Obec Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - Sídlo Dr. Rudolfa Macúcha 348/1, 916 11 Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - IČO 00311456

Dodávateľ Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Nové Mesto nad Váhom

Dodávateľ - Sídlo Ulica D. Štubňu 2140/14, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

Dodávateľ - IČO 52508455

Prílohy

Popis

sociálna služba za 10/2023 – denný stacionár p. Maďarová

Dátum vystavenia 22.11.2023

Dátum splatnosti 6.12.2023

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 360,00 €

Objednávateľ Obec Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - Sídlo Dr. Rudolfa Macúcha 348/1, 916 11 Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - IČO 00311456

Dodávateľ ALFAKOV s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo 153, 916 11 Bzince pod Javorinou

Dodávateľ - IČO 36294446

Prílohy

Popis

práca s plošinou – oprava verejného osvetlenia 26.10.2023 a 9.11.2023

Dátum vystavenia 21.11.2023

Dátum splatnosti 7.12.2023

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 6,07 €

Objednávateľ Obec Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - Sídlo Dr. Rudolfa Macúcha 348/1, 916 11 Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - IČO 00311456

Dodávateľ Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.

Dodávateľ - Sídlo Kožušnícka 4, 911 01 Trenčín

Dodávateľ - IČO 36302724

Prílohy

Popis

vodné – Dolný cintorín 30.9.2023 – 6.11.2023

Dátum vystavenia 22.11.2023

Dátum splatnosti 7.12.2023

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 34,96 €

Objednávateľ Obec Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - Sídlo Dr. Rudolfa Macúcha 348/1, 916 11 Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - IČO 00311456

Dodávateľ Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.

Dodávateľ - Sídlo Kožušnícka 4, 911 01 Trenčín

Dodávateľ - IČO 36302724

Prílohy

Popis

vodné, stočné – Zdravotné stredisko 28.9.2023 – 14.11.2023

Dátum vystavenia 24.11.2023

Dátum splatnosti 8.12.2023

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 240,00 €

Objednávateľ Obec Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - Sídlo Dr. Rudolfa Macúcha 348/1, 916 11 Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - IČO 00311456

Dodávateľ Rozhlas a televízia Slovenska

Dodávateľ - Sídlo Mlynská dolina, 845 45 Bratislava

Dodávateľ - IČO 47232480

Prílohy

Popis

záloha – prepis filmového nosiča do digitálneho súboru – Ľudmila Podjavorinská

Dátum vystavenia 14.11.2023

Dátum splatnosti 31.12.2023

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 1 072,18 €

Objednávateľ Obec Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - Sídlo Dr. Rudolfa Macúcha 348/1, 916 11 Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - IČO 00311456

Dodávateľ Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu

Dodávateľ - Sídlo Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava - mestská časť Karl

Dodávateľ - IČO 54228573

Prílohy

Popis

poistenie nehnuteľností v majetku obce 31.12.2023 – 30.3.2024

Dátum vystavenia 14.11.2023

Dátum splatnosti 14.12.2023

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 89,40 €

Objednávateľ Obec Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - Sídlo Dr. Rudolfa Macúcha 348/1, 916 11 Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - IČO 00311456

Dodávateľ Centrum polygrafickych služieb

Dodávateľ - Sídlo Sklabinská 1, 831 06 Bratislava

Dodávateľ - IČO 42272360

Prílohy

Popis

kancelárske tlačivá – matrika,evidencia obyvateľov