Pamätná izba Ľudmily Podjavorinskej

Kontakt
p.Mrázik – sprievodca múzejným zariadením Ľ.Podjavorinskej – 0918527886,
p.Kuhajdová – 032/7793234

Zverejnené 15. februára 2022.
Bez úpravy .