Preskočiť na obsah

Občianske združenie

Občianske združenie – Podjavorinskej deti

Podporte aktivity OZ Podjavorinskej deti 2% z daní

Pozrite si návrh úpravy steny na budove pri detskom ihrisku. Ak sa vám páči, dajte to vedieť Zuzke HaruštiakovejTento projekt sa uskutoční vďaka podpore firmy Baumit z programu „Tu sa nám páči tu chceme žiť“

Prispejte 2% zo svojich daní

Výbor OZ Podjavorinskej deti sa na Vás obracia s prosbou o poskytnutie 2% z daní na svoju činnosť. Prostriedky budú použité na dostavbu detského ihriska a ďalšie aktivity, ktoré bude OZ v tomto roku realizovať.

Vyhodnotenie aktivít v roku 2009 

Predkladáme Vám vyhodnotenie aktivít občianskeho združenia za rok 2009.

Otvorili sme detské ihrisko

V piatok 26.júna 2009 sme za účasti pozvaných hostí slávnostne otvorili detské ihrisko. Detské ihrisko sme vybudovali za spolupráce s OÚ a s podporou viacerých sponzorov. Brigádnicky sme odpracovali viac ako 300 hodín. Dúfame, že detské ihrisko bude už počas prázdninových dní vhodným miestom na trávenie voľného času pre nás a naše deti.

Zápisnice z členskej schôdze OZ

Posúdenie  projektu detského ihriska

Rodičovské združenie pri ZŠ Ľ. Podjavorinskej s MŠ si dovoľuje osloviť a požiadať občanov ale i podnikateľov o poukázanie 2% zo zaplatenej dane z príjmov v prospech rodičovského združenia.

OZ pripravuje vybudovanie detského ihriska v priestoroch MŠ, vedľa pavilónu bývalých jaslí. Spracovaný má projekt. Budovať  sa bude postupne, vzhľadom k finančným možnostiam. 

OZ pozýva matky s deťmi od 0 rokov do …. na pravidelné stretnutia v telocvični ZŠ

OZ sa obracia prosbou na občanov a potenciálnych sponzorov o   poskytnutie finančných prostriedkov na vybudovanie detského ihriska

Obecné zastupiteľstvo schválilo OZ v rozpočte na rok 2009  50 000,- Sk na budovanie detského ihriska.

Dňa 6. novembra 2008 sa uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie Občianskeho združenia Podjavorinskej deti. V obvodnej sieni OÚ sa zišlo 11 zakladajúcich členov, ktorých Ing. Haruštiaková  oboznámila s tým, prečo takéto združenie vzniklo, aké sú jeho  ciele, čo sú jeho najbližšie úlohy.

Na zasadnutí boli prerokované a schválené stanovy OZ.

Brigáda v materskej škole
V sobotu 8. 11. 2008 zorganizovalo občianske združenie „Podjavorinskej deti“ brigádu v MŠ. Prizvali sme na pomoc rodičov detí navštevujúcich materskú školu, ale zúčastnili sa aj takí, ktorí deti v MŠ nemajú. Zišlo sa nás rekordných 15 dospelých a 11 detí a v čase od 9:00 do 11:30 sme pohrabali lístie, orezali stromy, vykosili a vytrhali trávu a burinu okolo plota, pozberali odpadky, pod hojdačku sme zakopali pneumatiky, zasypali jamy pod preliezkami atď. Škôlkárom na chodníku tiež pribudla „škôlka“ na skákanie a zopár farebných bubliniek. Bolo to celkom fajn dopoludnie a dúfame, že sa nám niečo podobné podarí v budúcnosti zopakovať. Chceme aj touto cestou poďakovať všetkým, ktorí sa do tejto akcie zapojili.