Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Bzince pod Javorinou.

SIEA zateplenie obecného úradu

Informácia pre občanovObec Bzince pod Javorinou získala finančnú podporu z Európskeho fondu regionálnehorozvoja v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia so sprostredkovateľskýmorgánom SIEA vo výške 204 676,64 Eur a zrealizovala stavbu „Obecný úrad – zníženieenergetickej náročnosti stavby“ v obci Bzince pod Javorinou. Cieľom projektu je zníženiespotreby energie pri prevádzke verejných budov. V rámci zníženia spotreby… Čítať viac

Prijímanie žiadostí o špeciálne nahlasovanie – pre COVID-19 pozitívnych

Oznam pre COVID-19 pozitívnychObec Bzince pod Javorinou prijíma žiadosti o špeciálne hlasovanie, kdeoprávneným voličom je osoba, ktorá má právo hlasovať a ktorá má ku dňuvykonania spojených volieb nariadenú karanténu alebo izoláciu z dôvoduochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19, oprávneným voličom jeaj osoba, ktorá v deň konania volieb žije s oprávneným voličom v spoločnejdomácnosti. Prijímanie žiadostí… Čítať viac

Upovedomenie o začatom správnom konaní

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisovVás upovedomujeme o začatom správnom konaní, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochranyprírody a krajiny.Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomnena adresu: Obec Bzince pod Javorinou, Dr. Rudolfa Macúcha 348/1, 916… Čítať viac