Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Bzince pod Javorinou.

Upovedomenie o začatom správnom konaní

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisovVás upovedomujeme o začatom správnom konaní, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochranyprírody a krajiny.Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomnena adresu: Obec Bzince pod Javorinou, Dr. Rudolfa Macúcha 348/1, 916… Čítať viac