Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Bzince pod Javorinou.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí finančného príspevku

ID: 10.06. – Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina

10.6.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 10.6.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - Sídlo Dr. Rudolfa Macúcha 348/1, 916 11 Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - IČO 00311456

Dodávateľ Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina

Dodávateľ - Sídlo M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava

Dodávateľ - IČO 42025150

Prílohy

Zmluva o umeleckom výkone

ID: 20022022-1 – Mestské kultúrne stredisko - ĽH Rovenec + DFS Čakanka

370,00 €

20.5.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 26.4.2022

Suma s DPH 370,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - Sídlo Dr. Rudolfa Macúcha 348/1, 916 11 Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - IČO 00311456

Dodávateľ Mestské kultúrne stredisko - ĽH Rovenec + DFS Čakanka

Dodávateľ - Sídlo Hviezdoslavova 4, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

Dodávateľ - IČO 00350702

Prílohy

Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb

ID: 16.05.01 – Orange Slovensko

16.5.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 16.5.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - Sídlo Dr. Rudolfa Macúcha 348/1, 916 11 Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - IČO 00311456

Dodávateľ Orange Slovensko, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Metodova 8, 821 08 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35697270

Prílohy

Zmluva o vytvorení systému na hromadné rozosielanie SMS správ, e-mailov a upozornení do aplikácií určený pre obce a ich obyvateľov

ID: 10.05.02 – Alphabet group s.r.o.

1,00 €

10.5.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 10.5.2022

Suma s DPH 1,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - Sídlo Dr. Rudolfa Macúcha 348/1, 916 11 Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - IČO 00311456

Dodávateľ Alphabet group s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Strojárenská 3426/11C, 040 01 Košice

Dodávateľ - IČO 53056043

Prílohy

Zmluva o vytvorení aplikácie pre inteligentné telefóny určená pre obce a ich obyvateľov

ID: 10.05.01 – Alphabet group s.r.o.

400,00 €

10.5.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 10.5.2022

Suma s DPH 400,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - Sídlo Dr. Rudolfa Macúcha 348/1, 916 11 Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - IČO 00311456

Dodávateľ Alphabet group s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Strojárenská 3426/11C, 040 01 Košice

Dodávateľ - IČO 53056043

Prílohy

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa

ID: 10.05. – IZOTECH Group

211 889,57 €

10.5.2022

Začiatok účinnosti 10.5.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 10.5.2022

Suma s DPH 211 889,57 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - Sídlo Dr. Rudolfa Macúcha 348/1, 916 11 Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - IČO 00311456

Dodávateľ IZOTECH Group, spol.s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO 36301311

Prílohy

ZÁMENNÁ ZMLUVA

ID: 06.05. – Ing.Peter Šimo

375,00 €

6.5.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 6.5.2022

Suma s DPH 375,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - Sídlo Dr. Rudolfa Macúcha 348/1, 916 11 Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - IČO 00311456

Dodávateľ Ing.Peter Šimo

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce – DHZ Hrušové

ID: 15.03. – DHZ Hrušové

800,00 €

14.4.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 15.3.2022

Suma s DPH 800,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - Sídlo Dr. Rudolfa Macúcha 348/1, 916 11 Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - IČO 00311456

Dodávateľ DHZ Hrušové

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO 00000000

Prílohy

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce – PŠK

ID: 15.03. – PŠK Bzince

14.4.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 15.3.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - Sídlo Dr. Rudolfa Macúcha 348/1, 916 11 Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - IČO 00311456

Dodávateľ PŠK Bzince

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO 36127523

Prílohy

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Bzince pod javorinou v roku 2022

ID: 05.04.02 – Dobrovoľný hasičský zbor Bzince pod Javorinou

800,00 €

5.4.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 5.4.2022

Suma s DPH 800,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - Sídlo Dr. Rudolfa Macúcha 348/1, 916 11 Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - IČO 00311456

Dodávateľ Dobrovoľný hasičský zbor Bzince pod Javorinou

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO 00177474/1514

Prílohy

Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr

ID: 25.2. – Made spol. s.r.o.

5.4.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 25.2.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - Sídlo Dr. Rudolfa Macúcha 348/1, 916 11 Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - IČO 00311456

Dodávateľ Made spol. s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica

Dodávateľ - IČO 36041688

Prílohy

Zmluva o vytvorení webového sídla

ID: 01.03. – Alphabet partner s.r.o.

1.4.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 1.3.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - Sídlo Dr. Rudolfa Macúcha 348/1, 916 11 Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - IČO 00311456

Dodávateľ Alphabet partner s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Strojárenská 3426/11C, 040 01 Košice

Dodávateľ - IČO 52436411

Prílohy