Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Bzince pod Javorinou.

Odporučenia rady ZMOS pre obce a mestá

https://www.zmos.sk/odporucania-rady-zmos-k-priprave-protestnych-aktivit–oznam/mid/405616/.html#m_405616 Rada Združenia miest a obcí Slovenska na svojom rokovaní 28. a 29. júna 2022 vyhodnotila štrajkovú pohotovosť samospráv schválenú na mimoriadnom sneme a v dôsledku toho konštatovala:  a)  ekonomická situácia miest a obcí  sa naďalej zhoršuje, b) zo strany vlády neboli ponúknuté uspokojujúce, efektívne a konštruktívne návrhy, ktoré by reflektovali na oprávnené potreby a… Čítať viac

Úhrada za komunálny odpad a daň z nehnuteľnosti

O Z N A M Vážení spoluobčania, žiadame Vás, aby ste sivšetky poplatky spojené s komunálnymodpadom a s daňou z nehnuteľnosti uhradilinajneskôr do 20. mája tak, aby Vámtechnické služby mohli od 23.05.2022 vyviesťkomunálny odpad. Ďakujeme za porozumenie.Obecný úrad

Príhovor ku Dňu matiek

Milé mamičky, staré mamy,         Deň matiek, ktorý spolu dnes oslávime,  je príležitosťou poďakovať sa za všetku tú vrelú lásku, za nehu a starostlivosť, ktorou každá matka zahrňuje svoje deti, za opateru a nekonečnú trpezlivosť a obetavosť. V mene Vašich detí Vám chcem poďakovať za každú rozprávku, ktorou ste obohatili a obzvláštnili detskú dušu. Za… Čítať viac

GEODETICKÝ A KARTOGRAFICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA

O Z N A M GEODETICKÝ A KARTOGRAFICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA  „Dovoľujeme si Vás informovať, že v mesiacoch máj až august 2022 bude v katastrálnom území obce Bzince pod Javorinou vykonávať Geodetický a kartografický ústav Bratislava geodetické činnosti na geodetických bodoch štátnej hranice, ktoré sa nachádzajú aj na súkromných pozemkoch. Prosíme Vás preto o súčinnosť pri výkone geodetických prác.… Čítať viac

Výplata dávok občanom Ukrajiny

Dobrý deň, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom sa na Vás obracia so žiadosťou o spoluprácu vo veci zabezpečenia informovanosti občanov Ukrajiny- poberateľov dávok v hmotnej núdzi o končiacom termíne výplaty dávok v HN  prostredníctvom poštového okruhu. Dávku v hmotnej núdzi si môžu prevziať na  pošte v mieste ubytovania, resp. na ktorejkoľvek pošte v rámci Slovenska na základe… Čítať viac

Nájomné byty – Cetuna

O Z N A M Obecný úrad Bzince pod Javorinou oznamuje záujemcom o obecné nájomné byty(ONB), že od apríla 2022 je možné si podávať žiadosti na lokalitu Cetuna (bývalá MŠ). Jedná sa o 11 bytov, ktoré budú postavené v stavbe – objekt so súpisným číslom 1272, parcela registra „C“, parc. č. 3304/9, nachádzajúca sa v katastrálnom území Horné Bzince, zapísaná na… Čítať viac