Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Bzince pod Javorinou.

Bezplatné dlhové poradenstvo

Dobrý deň. Dávame Vám do pozornosti novovzniknutý Národný projekt Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny s názvom „Bezplatné dlhové poradenstvo“. Bezplatná dlhová poradňa sídli v meste Nové Mesto nad Váhom na ulici Klčové 109/34 na 2.poschodí . Je k dispozícii dlžníkom (prebiehajúce exekúcie, dlžníkom inkasných agentúr, dlžníkom zdravotných poisťovní,…) zároveň slúži aj ako prevencia voči dlhom. V poradni je pre… Čítať viac

Celoslovenská iniciatíva „Mestám a obciam zhasína nádej“

Celoslovenská iniciatíva „Mestám a obciam zhasína nádej“ „Vážení obyvatelia Bziniec pod Javorinou, pripájame sa k celoslovenskej iniciatíve „Mestám a obciam zhasína nádej,“ podľa ktorej dňa 30. januára 2023, v čase od 19:00 hod. do 19:30 hod. demonštratívne zhasneme časť verejného osvetlenia a dáme tak najavo, že situácia s neriešením cien energií pre samosprávy má mimoriadne vážne a negatívne dopady na plnenie… Čítať viac

Ocenenie občanov za rok 2022

V priestoroch obradnej siene obecného úradu sa v nedeľu 1.januára 2023uskutočnilo slávnostné odovzdanie ocenení za rok 2022 Ceny obce Bzince podJavorinou a Ceny starostu obce.Ocenenia si prevzali títo laureáti:CENU OBCE BZINCE POD JAVORINOUEmília Krajčovicová – za verejne prospešnú činnosť, ľudskosť, láskavosťa obetavosť v prospech spoluobčanovBc. Ján Kováč – za dlhoročnú činnosť pri záchrane ľudských životovBianka… Čítať viac

Fungovanie stavebného úradu počas Vianočných sviatkov

Dobrý deň, chcem Vám oznámiť, že Stavebný úrad v Novom Meste nad Váhom bude z dôvodu čerpania dovoleniek zatvorený od 27.12.2022 až do 05.01.2023.Stavebný úrad začne fungovať 09.01.2023.Podateľňa pre stavebný úrad bude otvorená ešte 27.12.2022 a 28.12.2022 a potom od 04.01.2023.  Všetkým prajem príjemné a ničím nerušené prežitie nadchádzajúcich Vianočných sviatkov. S pozdravom      Ing.… Čítať viac

Príspevok na nezaopatrené dieťa

O z n a mPodľa Nariadenia vlády č. 103/2022 vo veci poskytnutia jednorazových dotácií na podporuhumanitárnej pomoci, § 3a ods. 1 písm. e), možno požiadať o  dotáciu vo výške 100 Eur určenú nezaopatreným deťom, ktorým bolo vykonateľným rozhodnutím súdu určené výživné  najviac  vovýške  150 Eur.Žiadateľom o dotáciu je fyzická osoba (rodič dieťaťa alebo plnoleté nezaopatrené dieťa), ktorá jeprijímateľom… Čítať viac

Virtuálny cintorín – webové odkazy – linky

Bzince pod Javorinou – Horný cintorín http://pamiatkazosnulych.sk/cintoriny-list/ Bzince pod Javorinou – Dolný cintorín http://pamiatkazosnulych.sk/cintoriny-list/ Bzince pod Javorinou – cintorín Hrušové http://pamiatkazosnulych.sk/cintoriny-list/ Chceli by ste zosnulému na našom cintoríne zapáliť sviečku či položiť kvety na diaľku? Obec Bzince pod Javorinou zriadila službu pre občanov –  Virtuálny cintorín možnosti: zobrazenie mapy cintorínov                 vyhľadať zosnulého podľa mena… Čítať viac

PRESKÚŠANIE SIRÉN

V súlade s usmernením č. SKR-OOR2-2021/000705-018 „Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania v SR v roku 2022 – usmernenie“ zo dňa 18.11.2021 a v súlade s prílohou č. 1/1 „Organizačné a technické zabezpečenie preskúšania prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva v SR v 2022“ Vám oznamujeme, že z rozhodnutia generálnej riaditeľky sekcie krízového riadenia MV SR, bude vykonané akustické… Čítať viac

Informačný seminár „Obnova budov – Zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinných domov“ 28.11.2022

Vážení občania, odborníci so Slovenskej agentúry životného prostredia spolu so zástupcami Regionálneho centra Trenčín (Ministerstva investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie SR) si Vás dovoľujú pozvať na informačný seminár „Obnova budov – Zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinných domov“, ktorý sa uskutoční dňa 28.11.2022.  Miesto školenia: Regionálne centrum Trenčín (Masaryčky business center, Legionárska 5, 911 01 Trenčín), zasadacia miestnosť… Čítať viac