Udalosti

Uskutočnené a plánované udalosti v obci Bzince pod Javorinou.

Odber krvi

Uskutočnila sa St 7.9 08:00