Preskočiť na obsah

PRESKÚŠANIE SIRÉN

Zverejnené 6.12.2022.

Kategória

V súlade s usmernením č. SKR-OOR2-2021/000705-018 „Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania v SR v roku 2022 – usmernenie“ zo dňa 18.11.2021 a v súlade s prílohou č. 1/1 „Organizačné a technické zabezpečenie preskúšania prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva v SR v 2022“ Vám oznamujeme, že z rozhodnutia generálnej riaditeľky sekcie krízového riadenia MV SR, bude vykonané akustické preskúšanie sirén hlasitou skúškou v piatok 09.12.2022 o 12:00.

Aktiváciu hlasitej skúšky elektromotorických sirén vykonajú mestské a obecné úrady.

S pozdravom

Ing. Miroslav Sevald

vedúci odboru | odbor krízového riadenia | Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom

Hviezdoslavova 36 | 915 41 Nové Mesto nad Váhom | Slovenská republika

tel.: 0961245940 | mobil: 0905780860 | fax.: 0961245949

miroslav.sevald@minv.sk | www.minv.sk