Preskočiť na obsah

Obecné zastupiteľstvo

Zvolení poslanci:  9 poslancov, 5 poslancov za obec, 1 poslanec za miestnu časť Cetuna, 1 poslanec za miestnu časť Vrzávka, 1 poslanec za miestnu časť  Hrušové a 1 poslanec za miestnu časť Hrubá Strana   

Marek Vidan

Marek Vidan

Poslanec Bzince pod Javorinou

Ing. Madar

Ing. Stanislav Maďar

Poslanec Bzince pod Javorinou

Ing. Bahnik

Ing. Pavel Bahník

Poslanec Bzince pod Javorinou

Jana Michalovicova

Jana Michalovičová

Zástupkyňa starostu, Poslankyňa Bzince pod Javorinou

Miroslav Roubal

Miroslav Roubal

Poslanec Cetuna   

Miroslav Buso

Miroslav Bušo

Poslanec Vrzávka

Peter Ješko

Peter Ješko

Poslanec Hrubá Strana

Olga Majtasova

Oľga Majtásová

Poslankyňa Hrušové