Obecné zastupiteľstvo

Zvolení poslanci:  9 poslancov, 5 poslancov za obec, 1 poslanec za miestnu časť Cetuna, 1 poslanec za miestnu časť Vrzávka, 1 poslanec za miestnu časť  Hrušové a 1 poslanec za miestnu časť Hrubá Strana   

Marek Vidan

Zástupca starostu, Poslanec Bzince pod Javorinou

Ing. Stanislav Maďar

Poslanec Bzince pod Javorinou

Ing. Pavel Bahník

Poslanec Bzince pod Javorinou

 Ing. Miloš Jakubec

Poslanec Bzince pod Javorinou

Jana Michalovičová

Poslankyňa Bzince pod Javorinou

Miroslav Roubal

Poslanec Cetuna   

Miroslav Bušo

Poslanec Vrzávka

Peter Ješko

Poslanec Hrubá Strana

Oľga Majtásová

Poslankyňa Hrušové 

Zverejnené 13. februára 2022.
Upravené 28. marca 2022.