Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Bzince pod Javorinou.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

ID: 241122 – Slovenská inovačná a energetická agentúra

24.11.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 24.11.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - Sídlo Dr. Rudolfa Macúcha 348/1, 916 11 Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - IČO 00311456

Dodávateľ Slovenská inovačná a energetická agentúra

Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 27, 827 99 Bratislava - mestská časť Ružinov

Dodávateľ - IČO 00002801

Prílohy

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve

ID: 231122 – Obec Bzince pod Javorinou

24.11.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 23.11.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Filip Bedlovič, Zuzana Bedlovičová

Dodávateľ Obec Bzince pod Javorinou

Dodávateľ - Sídlo Dr. Rudolfa Macúcha 348/1, 916 11 Bzince pod Javorinou

Dodávateľ - IČO 00311456

Prílohy

Zmluva

ID: 161122 – Pavol Nešťák

16.11.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 11.11.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - Sídlo Dr. Rudolfa Macúcha 348/1, 916 11 Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - IČO 00311456

Dodávateľ Pavol Nešťák

Dodávateľ - Sídlo Bučkovec 1145, 916 42 Moravské Lieskové

Dodávateľ - IČO 30871085

Prílohy

Záložná zmluva č. 300/330/2021/2

ID: 14092022 – Štátny fond rozvoja bývania

28.10.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 14.9.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - Sídlo Dr. Rudolfa Macúcha 348/1, 916 11 Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - IČO 00311456

Dodávateľ Štátny fond rozvoja bývania

Dodávateľ - Sídlo Lamačská cesta 8, 833 04 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 31749542

Prílohy

Dodatok č. 7 k Nájomnej zmluve zo dňa 02.01.2004

ID: 26102022 – Erika Horňáková

26.10.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 26.10.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - Sídlo Dr. Rudolfa Macúcha 348/1, 916 11 Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - IČO 00311456

Dodávateľ Erika Horňáková

Dodávateľ - Sídlo , 916 37 Kálnica

Dodávateľ - IČO 37025210

Prílohy

Kúpna zmluva

ID: 21102022 – Vlastimil Ilenčík

24.10.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 21.10.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - Sídlo Dr. Rudolfa Macúcha 348/1, 916 11 Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - IČO 00311456

Dodávateľ Vlastimil Ilenčík

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Záložná zmluva č. 300/200/2022

ID: 070922 – Štátny fond rozvoja bývania

26.9.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 7.9.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - Sídlo Dr. Rudolfa Macúcha 348/1, 916 11 Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - IČO 00311456

Dodávateľ Štátny fond rozvoja bývania

Dodávateľ - Sídlo Lamačská cesta 8, 833 04 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 31749542

Prílohy

Dodatok č. 4 k zmluve o poskytovaní služieb

ID: 220922 – TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá m.p.o

22.9.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 22.9.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - Sídlo Dr. Rudolfa Macúcha 348/1, 916 11 Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - IČO 00311456

Dodávateľ TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá m.p.o

Dodávateľ - Sídlo Husitská cesta 6, 916 01 Stará Turá

Dodávateľ - IČO 35602210

Prílohy

Kúpna zmluva

ID: 04082022 – Turbonet SK s. r. o.

13.9.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 4.8.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - Sídlo Dr. Rudolfa Macúcha 348/1, 916 11 Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - IČO 00311456

Dodávateľ Turbonet SK s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo Šance 991, 916 42 Moravské Lieskové

Dodávateľ - IČO 45295620

Prílohy

Dohoda o zrušení predkupného práva

ID: 09092022 – Ivan Cibulka

12.9.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 9.9.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - Sídlo Dr. Rudolfa Macúcha 348/1, 916 11 Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - IČO 00311456

Dodávateľ Ivan Cibulka, Ľubica Cibulková

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva – dodatok o servisnom prenájme rohoží

ID: 08092022 – Lindström

8.9.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 8.9.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - Sídlo Dr. Rudolfa Macúcha 348/1, 916 11 Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - IČO 00311456

Dodávateľ Lindström, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Oresianska Ulica 3, 917 01 Trnava

Dodávateľ - IČO 35742364

Prílohy

Dodatok č. 2 k zmluve o dielo zo dňa

ID: 07092022 – IZOTECH Group

7.9.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 7.9.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - Sídlo Dr. Rudolfa Macúcha 348/1, 916 11 Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - IČO 00311456

Dodávateľ IZOTECH Group, spol. s r.o.

Dodávateľ - Sídlo Piešťanská 1185/25, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

Dodávateľ - IČO 36301311

Prílohy