Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Bzince pod Javorinou.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

ID: 050922 – ZSE distribúcia

5.9.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 5.9.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - Sídlo Dr. Rudolfa Macúcha 348/1, 916 11 Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - IČO 00311456

Dodávateľ ZSE distribúcia, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Dodávateľ - IČO 36361518

Prílohy

Kúpna zmluva

ID: 240822 – Ing. Dáša Vráblová

105,00 €

24.8.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 24.8.2022

Suma s DPH 105,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - Sídlo Dr. Rudolfa Macúcha 348/1, 916 11 Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - IČO 00311456

Dodávateľ Ing. Dáša Vráblová, rod. Magálová

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Kúpna zmluva

ID: 22082022 – Zuzana Englerová

33 945,00 €

22.8.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 3.8.2022

Suma s DPH 33 945,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - Sídlo Dr. Rudolfa Macúcha 348/1, 916 11 Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - IČO 00311456

Dodávateľ Zuzana Englerová

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Kúpna zmluva

ID: 180822 – Filip Bedlovič

540,00 €

18.8.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 18.8.2022

Suma s DPH 540,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - Sídlo Dr. Rudolfa Macúcha 348/1, 916 11 Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - IČO 00311456

Dodávateľ Filip Bedlovič

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Kúpna zmluva

ID: N282/2022 – Obec Bzince pod Javorinou

570,00 €

8.8.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 8.8.2022

Suma s DPH 570,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Ján Janega a Dagmar Janegová

Dodávateľ Obec Bzince pod Javorinou

Dodávateľ - Sídlo Dr. Rudolfa Macúcha 348/1, 916 11 Bzince pod Javorinou

Dodávateľ - IČO 00311456

Prílohy

Nájomná zmluva

ID: 030822 – Zacharová Ida

3.8.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 3.8.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - Sídlo Dr. Rudolfa Macúcha 348/1, 916 11 Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - IČO 00311456

Dodávateľ Zacharová Ida

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo z dňa 10.03.2022

ID: 25072022 – HYDROS Bánovce

25.7.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 25.7.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - Sídlo Dr. Rudolfa Macúcha 348/1, 916 11 Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - IČO 00311456

Dodávateľ HYDROS Bánovce, spol.s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Trenčianska cesta 1573/114, 957 01 Bánovce nad Bebravou

Dodávateľ - IČO 34117873

Prílohy

Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO na zhotovenie projektu stavby zo dňa 23.07.2022

ID: 200622 – ArRea spol.s.r.o.

28 296,00 €

21.6.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 20.6.2022

Suma s DPH 28 296,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - Sídlo Dr. Rudolfa Macúcha 348/1, 916 11 Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - IČO 00311456

Dodávateľ ArRea spol.s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Braneckého 8, 911 01 Trenčín

Dodávateľ - IČO 31432182

Prílohy

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí finančného príspevku

ID: 10.06. – Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina

10.6.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 10.6.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - Sídlo Dr. Rudolfa Macúcha 348/1, 916 11 Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - IČO 00311456

Dodávateľ Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina

Dodávateľ - Sídlo M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava

Dodávateľ - IČO 42025150

Prílohy

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku

ID: 10.06. – Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina

9.6.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 10.6.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - Sídlo Dr. Rudolfa Macúcha 348/1, 916 11 Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - IČO 00311456

Dodávateľ Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina

Dodávateľ - Sídlo M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava

Dodávateľ - IČO 42025150

Prílohy

ZMLUVA o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

ID: 06062022 – N.M.-Audit

1 500,00 €

6.6.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 6.6.2022

Suma s DPH 1 500,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - Sídlo Dr. Rudolfa Macúcha 348/1, 916 11 Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - IČO 00311456

Dodávateľ N.M.-Audit, spol.s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Piešťanská 1185/25, 915 01 Nové

Dodávateľ - IČO 36307874

Prílohy

Dodatok č. 1

ID: 01062022 – Štefan Hruštinec

1.6.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 1.6.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - Sídlo Dr. Rudolfa Macúcha 348/1, 916 11 Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - IČO 00311456

Dodávateľ Štefan Hruštinec

Dodávateľ - Sídlo Hrušové 973, 916 11 Bzince pod Javorinou

Dodávateľ - IČO 52397203

Prílohy