Ocenenie Zodpovedný obstarávateľ 2021

Kategória

Získali sme ocenenie Najlepší verejný obstarávateľ za rok 2021
Portál TRANSPAREX udelil našej obci ocenenie Zodpovedný obstarávateľ 2021 za vynikajúce výsledky
v oblasti verejného obstarávania v uplynulom roku. Ocitli sme sa tak na popredných priečkach
spomedzi 5400 verejných obstarávateľov a získali hodnotenie A+.
Za toto ocenenie môžeme poďakovať našim zamestnancom, ktorí sú zodpovední za proces verejného
obstarávania v našej obci. Kvalitná príprava zákaziek a ich rýchla realizácia nám tak pomáha šetriť
verejnými financiami a zvyšuje dôveryhodné postavenie našej obci v očiach občanov a
celého Slovenska.
Ocenenie Zodpovedný obstarávateľ 2021 udelila spoločnosť ProWise, a.s., ktorá projekt
TRANSPAREX. prevádzkuje.

Zverejnené 10. októbra 2022.
Bez úpravy .