Preskočiť na obsah

SIEA zateplenie obecného úradu

Zverejnené 4.11.2022.

Informácia pre občanov
Obec Bzince pod Javorinou získala finančnú podporu z Európskeho fondu regionálneho
rozvoja v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia so sprostredkovateľským
orgánom SIEA vo výške 204 676,64 Eur a zrealizovala stavbu „Obecný úrad – zníženie
energetickej náročnosti stavby“ v obci Bzince pod Javorinou. Cieľom projektu je zníženie
spotreby energie pri prevádzke verejných budov. V rámci zníženia spotreby energie v budove
obecného úradu sa realizovala izolácia stien, izolácia strechy, výmena okien a vstupných
dverí, výmena vykurovania, výmena zdrojov svetla a vytvorenie fotovoltaických zdrojov.
Týmito opatreniami sa podstatne znížia náklady na vykurovanie objektu čím sa zníži aj
negatívny vplyv budovy na životné prostredie vďaka nižším emisiám zo spaľovania zemného
plynu.