Preskočiť na obsah

 Oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č.14 Územného plánu sídelného útvaru Nové Mesto nad Váhom „

Zverejnené 8.4.2024.