Dotácie na stravovanie detí v MŠ a ZŠ

Kategória

https://www.zmos.sk/plosne-zavedenie-dotacie-na-stravu-pre-deti-v-zakladnych-a-materskych-skolach-od-1–maja-2023-oznam/mid/416857/.html#m_416857

Zverejnené 23. februára 2023.
Bez úpravy .