Preskočiť na obsah

Hlasité preskúšanie sirén 9.6.2023

Zverejnené 5.6.2023.

Kategória

V súlade s usmernením č. SKR-OOR2-2022/000635-032 „Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania v SR v roku 2023“ zo dňa 16.11.2022 a v súlade s prílohou č. 1 „Organizačné a technické zabezpečenie preskúšania prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva v SR v 2023“ Vám oznamujeme, že v piatok 9.6.2023 sa o 12:00 zrealizuje akustické preskúšanie elektromotorických a elektronických sirén hlasitou skúškou.

Signál: „skúška sirén + 2 minútový stály tón