Preskočiť na obsah

Kalendár zberu odpadu 2022

Zverejnené 1.3.2022.

KO - Miestne časti Komunálny odpad Plasty, Kovy, VKM Sklo
Január
3
5
11
17
20
27
31
Február
3
8
14
17
28
Marec
2
3
8
14
17
28
31
Apríl
8
11
14
25
28
Máj
3
9
11
12
23
26
Jún
3
6
9
20
23
28
Júl
4
7
14
18
21
26
August
1
4
15
18
23
30
31
September
12
14
20
26
29
30
Október
10
13
18
24
27
November
7
10
15
21
23
24
December
5
8
13
19
22

Ako správne separovať?

KO - Miestne časti

Komunálny odpad

Tradičný neseparovaný odpad.

Plasty, Kovy, VKM

Do plastov patria PET fľaše od nápojov, kelímky, plastové vrecká a fólie, obaly z kozmetiky, drogéria, obaly z pracích a čistiacich prostriedkov, neobalové výrobky z plastov.Nevhadzujú sa PET fľaše od potravinárskych olejov, novodurové rúrky, obaly od nebezpečných látok, ako napr. motorových olejov, chemikálií, farieb, podlahové krytiny, vrstvené obaly.

Do kovov patria kovové obaly, konzervy, kovové výrobky a súčiastky, alobal, nápojové plechovky, kovové uzávery, viečka.Nevhadzujú sa kovové obaly kombinované s iným obalom, napr. obaly zo zubnej pasty, kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými látkami.

VKM sú tetrapaky (obaly od mlieka, džúsov, vína…).

Sklo

Do skla patria nevratné obaly zo skla, sklenené nádoby, tabuľové skolo, sklenené črepy.Nevhadzuje sa porcelán, keramika, autosklo, zrkadlá, TV obrazovky, veľmi znečistené fľaše a sklenené obaly (najmä pieskom), porcelán a keramika, zrkadlá, žiarovky a žiarivky, autosklo, sklo kombinované s iným materiálom (drôtené sklo).