Preskočiť na obsah

Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Bzince pod Javorinou.

Nadpis

Suma s DPH

Evidované

Zverejnené

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 24.2.2022

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 1 644,13 €

Objednávateľ Obec Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - Sídlo Dr. Rudolfa Macúcha 348/1, 916 11 Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - IČO 00311456

Dodávateľ DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.

Dodávateľ - Sídlo Kálov 356, 010 01 Žilina

Dodávateľ - IČO 36391000

Prílohy

Popis

stravné listky, provízia

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 16.2.2022

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 62,02 €

Objednávateľ Obec Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - Sídlo Dr. Rudolfa Macúcha 348/1, 916 11 Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - IČO 00311456

Dodávateľ Slovitrans, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Čachtická 2685/7B, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

Dodávateľ - IČO 44945744

Prílohy

Popis

prírodný kameň – zimná údržba MK

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 16.2.2022

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 14,62 €

Objednávateľ Obec Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - Sídlo Dr. Rudolfa Macúcha 348/1, 916 11 Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - IČO 00311456

Dodávateľ Lindström, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Orešianska ulica 7254/3, 917 01 Trnava

Dodávateľ - IČO 35742364

Prílohy

Popis

prenájom a čistenie rohože – 1/2022

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 14.2.2022

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 410,28 €

Objednávateľ Obec Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - Sídlo Dr. Rudolfa Macúcha 348/1, 916 11 Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - IČO 00311456

Dodávateľ Technické služby-Stará Turá

Dodávateľ - Sídlo Husitská cesta 248/6, 916 01 Stará Turá

Dodávateľ - IČO 35602210

Prílohy

Popis

vývoz odpadu – 1/2022

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 14.2.2022

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 425,52 €

Objednávateľ Obec Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - Sídlo Dr. Rudolfa Macúcha 348/1, 916 11 Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - IČO 00311456

Dodávateľ Technické služby-Stará Turá

Dodávateľ - Sídlo Husitská cesta 248/6, 916 01 Stará Turá

Dodávateľ - IČO 35602210

Prílohy

Popis

vývoz odpadu – 2/2022

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 15.2.2022

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 57,70 €

Objednávateľ Obec Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - Sídlo Dr. Rudolfa Macúcha 348/1, 916 11 Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - IČO 00311456

Dodávateľ CONNECT-Ing.Zsolt Marczibal

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO 17644429

Prílohy

Popis

tlačivá pre OcÚ

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 24.2.2022

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 2 748,22 €

Objednávateľ Obec Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - Sídlo Dr. Rudolfa Macúcha 348/1, 916 11 Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - IČO 00311456

Dodávateľ K.O.S.,s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo 390, 916 13 Kostolne

Dodávateľ - IČO 34133861

Prílohy

Popis

zneškodnenie odpadu – 1/2022

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 21.2.2022

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 218,40 €

Objednávateľ Obec Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - Sídlo Dr. Rudolfa Macúcha 348/1, 916 11 Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - IČO 00311456

Dodávateľ INTA, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Rybárska 18/758, 911 01 Trenčín

Dodávateľ - IČO 34129863

Prílohy

Popis

zber BRKO – 1/2022

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 22.2.2022

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 225,34 €

Objednávateľ Obec Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - Sídlo Dr. Rudolfa Macúcha 348/1, 916 11 Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - IČO 00311456

Dodávateľ PAPERA s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Čerešňová 17, 974 01 Banská Bystrica

Dodávateľ - IČO 46082182

Prílohy

Popis

kanc. papier, prostriedky na upratovanie

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 4.3.2022

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 20,00 €

Objednávateľ Obec Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - Sídlo Dr. Rudolfa Macúcha 348/1, 916 11 Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - IČO 00311456

Dodávateľ Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia

Dodávateľ - Sídlo K dolnej stanici 20A, 911 01 Trenčín

Dodávateľ - IČO 34006273

Prílohy

Popis

seminár – Novela Zákona o finančnej kontrole V. Kučerová

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 24.1.2022

Dátum platby 7.1.2022

Dátum evidencie

Suma s DPH 10,00 €

Objednávateľ Obec Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - Sídlo Dr. Rudolfa Macúcha 348/1, 916 11 Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - IČO 00311456

Dodávateľ ČSOB Leasing, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Panónska cesta 11, 852 01 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35704713

Prílohy

Popis

poplatok za prevod vlastníctva – OPEL Combo

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 27.1.2022

Dátum platby 13.1.2022

Dátum evidencie

Suma s DPH 66,20 €

Objednávateľ Obec Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - Sídlo Dr. Rudolfa Macúcha 348/1, 916 11 Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - IČO 00311456

Dodávateľ Internet Mall SLOVAKIA s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Pasienkova 12599/2, 821 06 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35950226

Prílohy

Popis

dezinfekčné prostriedky – OcÚ