Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce a poslancov Obecného zastupiteľstva v Bzinciach pod Javorinou po schválení miestnou volebnou komisiou

Zverejnené
13. septembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 12. septembra 2022
Kategória

Prílohy