VZN č. 6-2009 o daniach a poplatkoch za odvoz a likvidáciu KO – zrušené

Zverejnené
31. decembra 2009
Kategória

Prílohy