VZN č.06/2022 – Určenie výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa na rok 2023

Zverejnené
20. októbra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
20. októbra 2022 − 3. novembra 2022
Kategória

Prílohy