Preskočiť na obsah

VZN č.06/2022 – Určenie výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa na rok 2023