VZN 08/2022 O mieste a čase zápisu dieťaťa

Zverejnené
22. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
22. novembra 2022 − 6. decembra 2022
Kategória

Prílohy