Preskočiť na obsah

verejnú obchodnú súťaž podľa § 281 až 288 obchodného zákonníka na podávanie návrhov na uzavretie kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je kúpa nehnuteľného majetku