Rozpočet obce na roky 2023 až 2025 – schválený

Zverejnené
24. októbra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
24. októbra 2022 − 22. novembra 2022
Kategória

Prílohy