Pozvánka na ustanovujúce zasadanie OZ dňa 16.11.2022 o 17,00hod

Zverejnené
9. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
9. novembra 2022 − 23. novembra 2022
Kategória

Prílohy