Preskočiť na obsah

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže, ktorej predmetom je podávanie návrhov na uzavretie kúpnej zmluvy na kúpu nehnuteľného majetku Obce Bzince pod Javorinou.