Oznámenie o predložených kandidátnych listinách

Zverejnené
5. septembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 5. septembra 2022
Kategória

Prílohy