Zverejnené
27. júna 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
27. júna 2022 − 14. júla 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 32/22
Dátum uloženia: 27. júna 2022
Odberná lehota: 14. júla 2022
Miesto uloženia: Bzince pod Javorinou
Odosielateľ: Sociálna poisťovňa, Trenčín
Adresát: Ing. Martin Bartek

Prílohy