Návrh zmien a doplnkov č. 1-2017 Územného plánu obce Bzince pod Javorinou

Zverejnené
31. decembra 2017
Kategória

Prílohy