Návrh zmeny rozpočtu na rok 2022

Zverejnené
20. septembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
20. septembra 2022 − 19. októbra 2022
Kategória

Prílohy