Preskočiť na obsah

Návrh VZN – O mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky základnej školea o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školy a školskýchzariadení