NÁVRH VZN č. 1-2017 o umiestňovaní volebných plagátov na území obce Bzince pod Javorinou

Zverejnené
31. decembra 2017
Kategória

Prílohy