Pozvánka na zasadanie OZ dňa 25.01.2023 o 17,00 hod. Bzince pod Javorinou

Zverejnené
19. januára 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
19. januára 2023 − 2. februára 2023
Kategória

Prílohy