Oslobodenie obce – položenie vencov

Dňa 8.4.2022  Obecný úrad a ZŠ s MŠ položia vence k pamätníkom II. Svetovej vojny v Bzinciach pod Javorinou, v Hrušovom a na Cetune. Začiatok o 10,30hod pri pamätníku v Bzinciach pod Javorinou. Pokračovať sa bude do Hrušového a následne do Cetuny.

Zverejnené 7. apríla 2022.
Bez úpravy .