150. Výročie narodenia Ľudmily Riznerovej Podjavorinskej – 01.05.2022

Program:

Nedeľa: 1.5.2022
Evanjelický a.v. kostol Bzince pod Javorinou


9.30 h SLÁVNOSTNÉ SLUŽBY BOŽIE
Slávnostný kazateľ:
Mgr. Ján Ochodnický, senior POS

11.00 h PIETNY AKT KLADENIA
VENCOV/KYTÍC
k pamätníku v parku a na hrob na cintoríne
12.00 h Obed pre pozvaných hostí

Obradná sieň obecného úradu Bzince pod Javorinou
14.30 h slávnostná akadémia „NAŠA TETA
ĽUDMILA“ pripravili žiaci základnej školy
16.00 h Odovzdanie ocenení občanom obce za
rok 2021

Záznam z výročia: https://fb.watch/cLvkhkGnX4/

Zverejnené 21. apríla 2022.
Upravené 2. mája 2022.