Zápisnica miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v obci vo voľbách do orgánov samosprávy obcí 2022

Zverejnené 30. októbra 2022.
Bez úpravy .