Preskočiť na obsah

Zájazd do Bratislavy – 13.06.2023

Zverejnené 17.5.2023.

ZO Jednoty dôchodcov Slovenska Bzince pod Javorinou

Výbor ZO JDS v Bzinciach pod Javorinou v spolupráci s predsedom
oblastnej organizácie strany Hlas – sociálna demokracia v Novom

Meste nad Váhom Michalom Bartekom
organizuje pre svojich členov

zájazd do Bratislavy

Termín: 13. júna 2023
odchod od obecného úradu o 7:00 hod
Cetuna kultúrny dom o 7.10 hod
Hrubá Strana kultúrny dom o 7.15 hod

Program: – Návšteva NR SR, obed

  • Plavba loďou na hrad Devín.

Poplatok: 20€/ osoba – cena palubného lístka na loď

Záujemci sa môžu prihlásiť u Janky Kuhajdovej na obecnom úrade