Traktoriáda Podjavorinské Špeciály Lubina – 9.7.2022

Zverejnené 30. júna 2022.
Bez úpravy .