Preskočiť na obsah

Práce na štátnej hranici

Zverejnené 18.5.2022.

O Z N A M

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, v intenciách
medzinárodných zmlúv o štátnych hraniciach a v
súlade so zákonom č. 298/1999 Z. z. o správe štátnych
hraníc, zabezpečuje pravidelnú údržbu vyznačenia
štátnych hraníc a čistenie hraničného pruhu.
Vážení spoluobčania, oznamujeme Vám, že
pracovníci spoločnosti Davies s.r.o. budú v
termíne od 16. do 31. mája 2022 vykonávať
čistenie hraničného pruhu a voľných kruhových
plôch okolo hraničných znakov na hraničnom
úseku VII, t.j. na hranici našej obce. Zároveň
oznamujeme, že v priebehu mesiacov máj až
august 2022 budú na rovnakom úseku pracovníci
Geodetického a kartografického ústavu
Bratislava vykonávať zameriavacie práce a
údržbu hraničných znakov. Pracovníci oboch
spoločností sú vybavení príslušným poverením
na výkon prác súvisiacich so správou štátnych
hraníc, ktoré ich oprávňuje na vstup a vjazd na
cudzie nehnuteľnosti nachádzajúce sa na
štátnych hraniciach alebo v ich bezprostrednej
blízkosti (§ 5 zákona č. 298/1999 Z. z.).

Ďakujeme za porozumenie.
Obecný úrad