Pozvánka na valné zhromaždenie – 23.04.2023

Valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva – Maleník, Plešivek, Horné Hory

Zverejnené 21. marca 2023.
Bez úpravy .