Preskočiť na obsah

PETÍCIA

Zverejnené 10.2.2023.

Vážení spoluobčania,

     Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky v súlade so zákonom č. 540/2021 Z.z. o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení v rámci zverejnenej kategorizácie nemocníc zaradilo Nemocnicu s poliklinikou Myjava, so sídlom Staromyjavská 59, 907 01  Myjava a Nemocnicu na okraji mesta, n.o., so sídlom Nová nemocnica 511, 958 01  Partizánske do I. úrovne nemocníc.

     Trenčiansky samosprávny kraj nesúhlasí s týmto novým zaradením nemocníc z dôvodu ohrozenia dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov a obavy zo zníženia rozsahu poskytovanej zdravotnej starostlivosti v týchto nemocniciach a zorganizoval Petíciu za zaradenie Nemocnice s poliklinikou Myjava, so sídlom Staromyjavská 59, 907 01  Myjava a Nemocnice na okraji mesta, n.o., so sídlom Nová nemocnica 511, 958 01 Partizánske do siete nemocníc II. úrovne v rámci kategorizácie nemocníc.

Petičné hárky nájdete a môžete podpísať na obecnom úrade do konca februára 2023.

Ďakujeme za Vašu pomoc a spoluprácu.

S úctou

Jaroslav   B a š k a

predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja

Kontakt:

Kancelária predsedu

Trenčiansky samosprávny kraj

K dolnej stanici 7282/20A

911 01  Trenčín

Tel: 032/65 55 906, 65 55 911

E-mail: predseda@tsk.sk

1643192697141